Tục ngữ Gian dối

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Gian dối

Tuyển tập Tục ngữ Gian dối hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.

Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Cây vạy hay ghét mực tầu ngay.

Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu.
Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.

Khẩu phật, tâm xà.

Có mặt thì: cô, vắng mặt: con đĩ.

Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

Đừng bảo rằng trời không tai, nói đơm nói đặt cậy tài mà chi.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy