Tục ngữ Giá trị – Khinh trọng

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Giá trị – Khinh trọng

Tuyển tập Tục ngữ Giá trị – Khinh trọng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Chê dao nhụt có ngày cụt tay.

Gần chùa gọi Bụt bằng anh.

Bụt không thèm ăn mày ma.

Chim phượng hoàng không màng tới muỗi.

Bên cha cũng kính, bên mẹ cúng vái.

Ở xứ mù, anh chột làm vua.

Có núi núi lớn, không núi cồn to.

Không có voi, lấy bò làm lớn.

Không có cá, lấy rau má làm trọng.

Đắt ra tẻ, rẻ ra nếp.
Phần 2

Đắt ra quế, ế ra củi.

Của rẻ là của ôi, tôi rẻ tôi trốn, vợ rẻ vợ lộn.

Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.

Mâm cao đánh ngã bát đầy.

Con ruồi đậu nặng đồng cân.

Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh.

Thấp thoáng bóng đêm cú cũng như tiên.

Vì con lợn, đọn chuối mới đến chợ.

Thấy cứt tranh ngang, có sang gì cứt.

Đom đóm sáng đàng đít.
Phần 3

Thịt đắt nhưng cắt ra miếng.

Đắt vàng giả, ế vũng cày.

Hữu xạ tự nhiên hương.

Ngọc tốt không nệ bán rao.

Nhiều tiền thiên niên vạn đại, ít tiền làm lại làm đi.

Không đẻ không thương, không làm không tiếc.

Để là hòn đất, cất nên ông Bụt.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy