Tục ngữ Dòng dõi – Nòi giống

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Dòng dõi – Nòi giống

Tuyển tập Tục ngữ Dòng dõi – Nòi giống hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Bà chết thì khách đầy nhà, ông chết thì có gà đầy sân.

Xem trong bếp, biết nết đàn bà.

Già quen việc, trẻ quen ăn.

Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già.

Trẻ khôn ra già lú lại.

Khôn trẻ bẽ già.

Trẻ dôi ra, già rụt lại.

Tre già măng mọc.

Một mẹ già bằng ba đứa ở.

Người già như dâu ngả bóng.
Phần 2

Tre già có người chuộng, người già ai chuốc làm chi.

Kính lão đắc thọ.

Già hay trái chứng.

Măng mọc có lứa, người ta có thì.

Ngựa non háu đá.

Ăn chửa no, lo chửa đến.

Trẻ mùa hè như bò què tháng sáu.

Trẻ lên ba, cả nhà nghe chửi.

Trẻ lên ba, cả nhà học nói.

Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi.
Phần 3

Nhất con, nhì cháu, thứ sáu người dưng.

Một con cháu, ngã sáu người dưng.

Làm sui một nhà làm gia cả họ.

Nó lú, có chú nó khôn.

Cháu bà nội, tội bà ngoại.

Mất con còn cháu.

Con cô con cậu thì xa, con chú con bác thật là anh em.

Xanh đầu con nhà bác, bạc đầu con nhà chú.

Con chú con bác có gì khác nhau.

Dì ruột thương cháu như con, rủi mà không mẹ cháu còn cậy trông.
Phần 4

Cậu chết mợ ra người dưng, chú mà có chết thím đừng lấy ai.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Trưởng nam bại, ông vải vong.

Con nhà có cố có ông, như cây có cội như sông có nguồn.

Bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo.

Chim có tổ, người có tông.

Họ chín đời, còn hơn người dưng.

Khác máu tanh lòng.

Tay đứt ruột xót.

Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy.
Phần 5

Mảu chảy ruột mềm.

Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.

Dứt dây ai nỡ dứt chồi.

Voi chẳng đẻ, đẻ thì lớn.

Đàn anh có mả, kẻ cả có dòng.

Khôn từ trong trứng khôn ra.

Họ nhà khoai, không ngứa cũng lăn tăn.

Giỏ nhà ai quai nhà ấy.

Con ai cha mẹ ấy.

Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.
Phần 6

Cha già con cọc.

Cha làm sao thì con bào hao làm vậy.

Con cha, gà trống.

Trống thủng còn tang.

Giấy rách giữ lề.

Nước có nguồn, cây có gốc.

Giống vào ra giống ấy.

Nòi nào giống ấy.

Cây có cội nước có nguồn.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy