Tục ngữ Đạo đức

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Đạo đức

Tuyển tập Tục ngữ Đạo đức hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.




Phần 1

Khúc sông bên lở bên bồi,
Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.

Nước lớn rồi lại nước ròng,
Đố ai bắt được con còng trong hang.

Của trời trời lại lấy đi,
Giương hai con mắt làm chi được trời.

Gần ba mươi tuổi chớ mừng,
Khó ba mươi tuổi con đừng vội lo.

Lên non cho biết non cao,
Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu.

Có bột mới khuấy nên hồ,
Có vôi có gạch mới tô nên nhà.




Cơm ăn ba bữa thì cho,
Gạo mượn sét chén, xách mo đi đòi.

Đò dọc phải tránh đò ngang,
Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.

Muốn máy thì phải có kim,
Muốn hay ắt phải đi tìm người xưa.

Thứ nhất thì tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.




Phần 2

Voi chẳng đẻ, đẻ thì to.

Nói láo quá, hóa vụng.

Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn.

Ngồi ăn không, núi cũng mòn.

Ăn có chừng, chơi có độ.




Thắng không kiêu, bại không nản.

Có chí thì nên.

Kiến tha lâu đầy tổ.

Cẩn tắc vô ưu.

Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.




Phần 3

Thầy nào tớ ấy.

Đò nào, sào ấy.

Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

Ngựa quen đường cũ.

Có mới nới cũ.

Ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông.

Thương nhau quả ấu cũng tròn.




Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

Những người thắt đáy lưng ong,
Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.




Phần 4

Trông mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Chân tốt về hài, tai tốt về hoa.

Người tốt về lụa lúa tốt về phân.

Vàng thì thử lửa thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

Chì khoe chì nặng hơn đồng,
Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.

Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.




Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang.

Nói lời thì giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

Thói thường gần mực thì đen,
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.




Phần 5

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

Còn nước còn tát.

Mất của mới lo rào giậu.

Nước đến chân mới nhảy.




Con giun xéo lắm cũng quằn.

Tức nòng súng, súng nổ.

Văn minh, vợ người.

Vô nghệ đi hát, mạt nghệ đi câu.

Xướng ca vô loài.




Phần 6

Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.

Chưa học đui, đã đòi bói ra sự thật.

Nghe thầy bói đói rã họng.

Rộng miệng cả tiếng.

To mắt hay nói ngang.




Người khôn con mắt đen sì,
Người dại con mắt nửa chì nửa thau.

Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.

Nốt ruồi ở cổ, có lỗ tiền chôn.

Nốt ruồi ở tay, ăn vay suốt đời.

Người gầy thầy cơm.




Phần 7

Thực túc binh cường.

Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết.

Đói cho chết, ngày tết cũng no.

Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo.

Thiếu thuế vua, chớ ai thua việc làng.




Nhiều tiền thiên nhiên vạn đại, ít tiền làm lại làm đi.

Hết tiền tài, hết nhân nghĩa.

Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng.

Được làm vua, thua làm giặc.

Anh hùng đa nạn, hồng nhân đa truân.




Phần 8

Thấy có thóc mới cho vay gạo.

Biết đâu mà há miệng chờ ho.

Nhác đâm thì đổi chày, nhác xay thì đổi cối.

Giận mất khôn, lo mất ngon.

Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm.

Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.




Làm người ăn tối lo mai,
Việc mình hồ dễ để ai đo lường.

Làm người phải đắn phải đo,
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.




Phần 9

Kiến ngãi bất vi vô dõng giả,
Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Lá lành đùm lá rách.
Thương người như thể thương thân.

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.




Khôn ngoan đá đáp người ngoài.
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.
Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

Em ngã thì chị phải nâng.
Đến khi chị ngã em bưng miệng cười.

Chị ngã em nâng.

Kính lão đắc thọ.

Chẳng cấy lấy đâu có thóc.




Phần 10

Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.

Mưu thâm họa diệt thâm.

Sát nhân, giả tử.

Nọc người bằng mười nọc rắn.

Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.

Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.

Ngu si hưởng thái bình.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Khôn sống, mống chết.

Mèo lành ở mả bao giờ.
Của yêu ai có bày ra ngoài đường.




Phần 11

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Đẹp nết hơn đẹp người.

Sướng một lúc, khổ một đời.

Trách mình trước, trách người sau.

Tốt danh hơn lành áo.

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.

Đặng cá quên nơm.




Phần 12

Đặng chim bẻ ná.

Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây?

Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Cười người ba tháng, ai cười ba năm.

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

Miếng khi đói bằng gói khi no.

Một câu nhịn là chín câu lành.

Ăn coi nồi ngồi coi hướng.

Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Đói ăn rau, đau uống thuốc.




Phần 13

Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn.

Ăn theo thuở, ở theo thì.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Vàng thật không sợ lửa.

Học thầy không tày học bạn.

Chọn bạn mà chơi.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Bỏ thì thương, vương thì tội.

Nồi nào vung nấy.




Phần 14

Tay nhọ thì mặt cũng nhọ.

Năng ăn hay đói, năng nói hay lầm.

Ở quen thói, nói quen sáo.

Đàn ông nông nổi giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.




Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy