Tục ngữ Danh tiếng

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Danh tiếng

Tuyển tập Tục ngữ Danh tiếng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Được tiếng khen, ho hen chẳng còn.

Kẻ có tiếng chẳng mạnh thì bạo.

Thà chết vũng chân trâu, hơn chết khu đĩa đèn.

Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.

Tốt danh hơn lành áo.

Người xa, tiếng không xa.

Báo chết để da, người ta chết để tiếng.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy