Tục ngữ Đàn ông – Đàn bà

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Đàn ông – Đàn bà

Tuyển tập Tục ngữ Đàn ông – Đàn bà hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Đàn ông quan tắt thì chày, đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan.

Đàn bà cạn lòng như đĩa, đàn ông bạc nghĩa như vôi.

Đàn ông như giỏ, đàn bà như hòm.

Đàn bà không biết nuôi heo, đàn bà nhác; đàn ông không biết buộc lạt, đàn ông hư.

Đàn ông cắm chà, đàn bà làm tổ.

Đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không có vú lấy gì nuôi con.

Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ.

Ai trông thấy ma mà biết đàn bà ăn bớt.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy