Tục ngữ Công lao – Hưởng thụ

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Công lao – Hưởng thụ

Tuyển tập Tục ngữ Công lao – Hưởng thụ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Nhà gỗ xoan, quan ông nghè.

Bồi ở, lở đi.

Ăn có sở, ở có nơi.

Ăn có chỗ, đỗ có nơi.

Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

Gạo da ngà, nhà gỗ lim.

Nhà không móng, bóng không người.

Đừng chờm có ngày chấn móng.

Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam.
Phần 2

Chín đụn chẳng coi, một nồi chẳng có.

Trồng cây có ngày ăn quả.

Làm cỗ không lo mất phần.

Ăn của người, vâng hộ người.

Xuôi việc tiệc to, xuôi cò bò ông.

Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.

Muốn xem hội, phải đi đến chùa.

Muốn ăn oản, phải giữ lấy chùa.

Muốn ăn cá cả, phải thả câu dài.

Muốn ăn cá, phải thả câu.
Phần 3

Muốn ăn hét, phải đào giun.

Muốn ăn lúa, phải tìm giống.

Của một đồng công một nén.

Gái có công, chồng chẳng phụ.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy