Tục ngữ Con người – Đời sống

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Con người – Đời sống

Tuyển tập Tục ngữ Con người – Đời sống hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Nhà gỗ xoan, quan ông nghè.

Bồi ở, lở đi.

Ăn có sở, ở có nơi.

Ăn có chỗ, đỗ có nơi.

Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

Gạo da ngà, nhà gỗ lim.

Nhà không móng, bóng không người.

Đừng chờm có ngày chấn móng.

Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam.
Phần 2

Nhất song nhà, nhì xà trẹo.

Kín gianh hơn lành gió.

Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tôn.

Một năm làm nhà, ba năm hết gạo.

Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy.

Sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà.

Cây rậm nhiều chim đậu.

Đất lành chim đậu.

Cơm chấm, mắm chườm.

Cơm cà là nhà có phúc.
Phần 3

Một bát cơm rang bằng sàng cơm thổi.

Thiếu gạo cạo thêm khoai.

Cơm tẻ mẹ ruột.

Khôn ăn cái, dại ăn nước.

No dạ đã thèm.

Của làm ăn no, của cho ăn thèm.

Ghen vợ, ghen tuồng không nồng bằng miếng ăn.

Trời đánh còn tránh miếng ăn.

Miếng ăn là miếng nhục.

Có thực mới vực được đạo.
Phần 4

Đẹp vàng son, ngon mật mỡ.

Ăn cơm có canh, tu hành có vãi.

Cơm mùa treo chái chùa cũng chín.

Cơm sống là cơm thảo, cơm nhão là cơm hà tiện.

Ăn cơm lừa thóc, ăn cỏ bỏ gan.

Cơm và, cháo húp.

Người sống về gạo, cá bạo về nước.

Đói ăn rau má, chớ ăn bậy ăn bạ mà chết.

Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói.

Ăn no tức bụng.

Ăn vóc học hay.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy