Tục ngữ Cờ bạc

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Cờ bạc

Tuyển tập Tục ngữ Cờ bạc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

<script><script>


Cờ phải nước bí như bị phải trời mưa.

Cớ bí nhấc xe.

Chẵn trong lẻ ngoài, ai dài lưng thì được.

Cờ bạc khát nước.

Cờ bạc về sáng.

Cờ gian bạc lận.

Trong anh em, ngoài cờ bạc.

Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy