Tục ngữ Bắt chước

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Bắt chước

Tuyển tập Tục ngữ Bắt chước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Thương chồng phải bồng con ghẻ.

Cây muốn lặng gió chẳng đừng.

Đánh chó, ngó chủ nhà.

Ném chuột, ghê chạn bát.

Bán bụi tre, đè bụi hóp.

Dùi đánh đục thì đục đánh chạm.

Ở giữa chết chẹt.

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Có đắt hàng tôi, mới trôi hàng bà.

Được mùa thầy chùa no bụng.

Dân được mùa, sãi chùa có oản.

Làng được mùa, sãi chùa ăn no.
Lụt thì lút cả làng.

Một đời ta, muôn vàn đời nó.

Đứa dại cởi truồng, người khôn xấu mặt.

Xấu chàng, hổ ai.

Xấu thiếp, hổ ai.

Tay nhọ thì mặt cũng nhọ.

Thớt trên mòn, thớt dưới cũng mòn.

Lươn bò để tanh cho rổ.

Sấm bên đông, động bên tây.

Cháy thành vạ lây.

Gần lửa rát mặt.

Rau nào sâu ấy.

Chó ông thánh cắn ra chữ.

Thầy nào tớ đấy.

Chủ nhà có nóng thì người nhà mới hâm hâm.

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy