Tục ngữ Anh chị em – Bạn bè – Láng giềng

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Anh chị em

Tuyển tập Tục ngữ Anh chị em hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Anh ngủ em thức, em chực, anh đi nằm.

Anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau.

Anh thuận em hòa là nhà có phúc.

Chẳng khôn thể chị lâu ngày, chị đái ra váy cũng tày em khôn.

Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em.

Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em.

Chị ngã em nâng.
Tục ngữ Bạn bè – Láng giềng

Tuyển tập Tục ngữ Bạn bè – Láng giềng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Họ hàng xa, không bằng láng giềng gần.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Tứ hải giai huynh đệ.

Giận người dưng thêm phiền.

Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình.
Quen sợ dạ, lạ sợ áo.

Chó dữ mất láng giềng.

Gà béo thì bán bên Ngô, gà khô thì bán láng giềng.

Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

Người dưng có ngãi thì đãi người dưng, anh em không ngãi thì đừng anh em.

Nhất cận thân, nhì cận lân.

Nhất cận thị, nhị cận lân.

Nhà có láng giềng nhà, đồng có láng giềng đồng.
Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Học thầy không tày học bạn.

Thua trời một vạn, không bằng thua bạn một li.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

Chú khi ni, mi khi khác.

Áo năng may năng mới, người năng tới năng thân.

Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy