Tục ngữ Ân nghĩa – Bội bạc

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Ân nghĩa – Bội bạc

Tuyển tập Tục ngữ Ân nghĩa – Bội bạc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Có trăng, phụ đèn.

Ăn mít bỏ sơ, ăn cá bỏ lờ.

Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.

Ông sư có ngãi, bà vãi có nghì.

Đường mòn ân nghĩa không mòn.

Bền người hơn bền của.

Tiền ngắn, mặt dài.
Tiền là gạch, ngãi là vàng.

Thèm lòng, chẳng ai thèm thịt.

Vị tình vị nghĩa, ai vị đĩa xôi đầy.

Uống nước nhớ kẻ đào giếng.

Uống nước nhớ nguồn.

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

Nhờ phèn nước mới trong.

Sợ người ở phải, hãi người cho ăn.

Có ơn phải sợ, có nợ phải trả.

Vay nên nợ, đợ nên ơn.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy