Tục ngữ Ăn mặc – Y phục

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Ăn mặc – Y phục

Tuyển tập Tục ngữ Ăn mặc – Y phục hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cau già dao sắc lại non, nạ dòng trang điểm vẫn còn như xưa.

Mộc mạc ưa nhìn lọ trang điểm.

Đi giày cao đế, ngồi ghế bành tượng.

Áo chân cáy, váy chân sứa.

Nhiều tiền may áo năm tà, ít tiền may viền hố bâu.

Mua váy phòng khi cả dạ.

Trẻ may ra, già may vào.

Đông the, hè đụp.

Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.

Cơm là gạo, áo là tiền.

Được no bụng, còn lo ấm cật.

Giầy thừa, guốc thiếu.

Lụa tốt xem biên.

Khéo vá vai, tài vá nách. Sai sải áo vải bền lâu.

Áo rách thay vai, quần rách đổi ống.

Tay đâm ra, tà đâm xuống.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy