Mẫu cấu trúc câu trong tiếng trung “连(lián)……都(dōu)……”句式

http://sieuthigiadinh.info/category/han-ngu/
http://sieuthigiadinh.info/category/han-ngu/

Mẫu cấu trúc câu trong tiếng trung “连(lián)……都(dōu)……”句式

Hùng Anh : Thu Nguyệt này, trong những bài trước chúng ta đã học nhiều mẫu câu, vậy thì hôm nay chúng ta học mẫu câu mới nào nhỉ ?
Thu Nguyệt :Vâng, hôm nay chúng ta học mẫu câu : “连(lián)……都(dōu)……”.

Hùng Anh : Có nghĩa là “ngay cả …… đều…….”, trong câu biểu đạt quan hệ tăng tiến .

“连(lián)……都(dōu)……”

“ngay cả …… đều…….”

下面我们来学习第一句:

Sau đây chúng ta học câu thứ nhất.

今天太忙了,连饭都没有吃。

jīn tiān tài mánɡ le , lián fàn dōu méi yǒu chī

Có nghĩa là : Hôm nay bận rộn quá, ngay cả cơm cũng chưa ăn.

Chúng ta học từ mới.

忙(mánɡ) ,忙(mánɡ) 碌(lù)

Có nghĩa là bận, bận rộn.
吃(chī) 饭(fàn)

Có nghĩa là ăn cơm.

下面我们来学习第二句:

Chúng ta học tiếp câu thứ hai.

这个问题连我们班最优秀的学生都回答不了。

zhè ɡe wèn tí lián wǒ men bān zuì yōu xiù de xué shenɡ dōu huí dá bù liǎo

Có nghĩa là : Vấn đề này ngay cả học sinh giỏi nhất lớp chúng tôi cũng không trả lời được.

Chúng ta học tiếp từ mới.

问(wèn) 题(tí)

Có nghĩa là vấn đề.
优(yōu) 秀(xiù)

Có nghĩa là ưu tú, giỏi.

学(xué) 生(shenɡ)

Có nghĩa là học sinh.

回(huí) 答(dá)

Có nghĩa là trả lời.

下面我们来学习第三句:

Chúng ta học tiếp câu thứ ba.

这首唐诗太经典了,连三岁小孩都会背。

zhè shǒu tánɡ shī tài jīnɡ diǎn le , lián sān suì xiǎo hái dū huì bèi

Có nghĩa là : Bài thơ Đường này quá kinh điển, ngay cả trẻ lên ba cũng thuộc lòng.

Chúng ta học từ mới.

唐(tánɡ) 诗(shī)

Có nghĩa là thơ Đường.
经(jīnɡ) 典(diǎn)

Có nghĩa là kinh điển.

小(xiǎo) 孩(hái) , 孩(hái) 子(zi)

Có nghĩa là trẻ em, trẻ con.

背(bèi) , 背(bèi) 诵(sònɡ)

Có nghĩa là thuộc lòng.

下面我们来学习第四句:

Sau đây chúng ta học tiếp câu thứ tư.

阿红发烧了,连好朋友的生日聚会都没参加。

ā hónɡ fā shāo le ,lián hǎo pénɡ you de shēnɡ rì jù huì dōu méi cān jiā

Có nghĩa là : Hồng bị sốt, ngay cả sinh nhật của bạn thân cũng không tham gia.

Chúng ta học từ mời.

发(fā) 烧(shāo)

Có nghĩa là sốt.

生(shēnɡ) 日(rì)

Có nghĩa là sinh nhật.

聚(jù) 会(huì)

Có nghĩa là hội họp, gặp mặt.

参(cān) 加(jiā)

Có nghĩa là tham gia.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy