How to use Am or Are and Is

How to use Am or Are and Is
How to use Am or Are and Is

How to use Am or Are and Is

English verbs have different forms in the simple present tense depending on the number and person of the subject. It is important that the verb and the subject agree. For the verb be these are:
Singular Present

I am 1st person

You are 2nd person

He is / she is / it is 3rd person

Singular Past

I was 1st person

You were 2nd person

He/she/it was 3rd person

Plural Present

We are 1st person

You are 2nd person

They are 3rd person

Plural Past

We were 1st person

You were 2nd person

They were 3rd person

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy
Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*