Cấu trúc câu trong tiếng hoa  “无(wú) 论(lùn) …… 都(dōu) ……”句式

http://sieuthigiadinh.info/category/han-ngu/
http://sieuthigiadinh.info/category/han-ngu/

Cấu trúc câu trong tiếng hoa  “无(wú) 论(lùn) …… 都(dōu) ……”句式

Thu Nguyệt này, trong những bài trước chúng ta đã học nhiều mẫu câu, vậy thì hôm nay chúng ta học mẫu câu mới nào nhỉ ?
Thu Nguyệt : Vâng, hôm nay chúng ta học mẫu câu : “无(wú) 论(lùn) … … 都(dōu) … …” .

Hùng Anh : Có nghĩa là bất kể…… đều……, dù…… đều……. Trong câu biểu đạt điều kiện, tức mệnh đề phụ cho biết loại bỏ mọi điều kiện, mệnh đề chính chứng minh trong bất cứ điều kiện nào cũng sẽ có kết quả.

“无(wú) 论(lùn) … … 都(dōu) … …”

“bất kể…… đều……, dù…… đều…….”
Sau đây chúng ta học câu thứ nhất.

无论环境多么恶劣,小草都努力生长。

wú lùn huán jìnɡ duō me è liè , xiǎo cǎo dōu nǔ lì shēnɡ zhǎnɡ

Có nghĩa là : Bất kể môi trường khắc nghiệt thế nào, cây cỏ đều cố gắng sinh trưởng.

Mời các bạn học tiếp từ mới.

环境 huán jìnɡ

Có nghĩa là môi trường.

恶劣 è liè

Có nghĩa là xấu, kém, khắc nghiệt.v.v….

努力 nǔ lì

Có nghĩa là nỗ lực, cố gắng.

生长 shēnɡ zhǎnɡ

Có nghĩa là sinh trưởng.
Sau đây chúng ta học tiếp câu thứ hai.

无论生活的路有多坎坷,我们都应该好好的走下去。

wú lùn shēnɡ huó de lù yǒu duō kán kě , wǒ men dōu yīnɡ ɡāi hǎo hǎo de zǒu xià qu

Có nghĩa là : Bất kể đường đời gậnh ghềnh thế nào, chúng ta đều nên vững bước đi lên.

Mời các bạn học tiếp từ mới.

生活shēnɡ huó

Có nghĩa là sinh hoạt, cuộc sống.

坎坷 kán kě

Có nghĩa là gập ghềnh.

走路 zǒu lù

Có nghĩa là đi đường.

Chúng ta học tiếp câu thứ ba.

无论你的父母怎样批评你,他们都是为你好。

wú lùn nǐ de fù mǔ zěn yànɡ pī pínɡ nǐ ,tā men dōu shì wéi nǐ hǎo

Bất kể bố mẹ bạn phê bình bạn như thế nào, đều là vì muốn tốt cho bạn.

Mời các bạn học từ mới.

父母fù mǔ

Có nghĩa là bố mẹ.

批评pī pínɡ

Có nghĩa là phê bình.

好 hǎo

Có nghĩa là tốt.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy