Ca dao Về Đất nước

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Ca dao Về Đất nước

Tuyển tập Ca dao Về Đất nước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Nhâm Ngọc thì có sao đuôi,
Đến năm Quý Mùi, giặc liền phá ra.
Nhà vua thân với Lang Sa.
Để tây ăn cướp trứng gà của dân.
Tiếng đồn Tú Đỉnh,
Coi tân tỉnh sông Con,
Vì nghe vua Đồng Khánh lên non mất đầu.

Trời ơi! Trông xuống mà coi,
Nước Nam cơ khổ, “con trời” hai ông.
Hàm Nghi chính thực vua trung,
Còn như Đồng Khánh là ông vua xằng.

Chiều chiều trước bên Vân Lâu.
Ai ngồi ai câu,
Ai sầu ai thảm,
Ai thương ai cảm.
Ai nhớ ai trông.
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

Vĩnh Long có cặp rồng vàng,
Nhất Bùi hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần.

Gò Công anh dũng tuyệt vời
Ông Trương “đám lá tối trời” đánh Tây.

Đường đi chín xã sông con,
Hỏi thăm ông Hường Hiệu hãy còn hay không?
Ngõ vô Linh Động mây mờ.
Nhà ông nguyên soái dựng cờ đánh Tây.
Sông Côn khi cạn khi đầy,
Khí thiêng đất nước, nơi này vẫn thiêng.

Nhớ ai nhớ mãi nhớ hoài,
Nhớ người tráng sĩ gươm mài dưới trăng.

Sông Lam một dải sông sờ,
Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm.

Vườn ai trồng trúc, trồng tre,
Ở giữa trồng chè, hai bên đào ao.
Ấy nhà một đấng anh hào,
Họ Phan, làng Thái, đồng bào kính yêu.

Chiều chiều én liệng truông Mây
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.
Trên trời có ông sao Tua.
Ba làng Trà Lũ có vua Ba vành.
Có chàng Công Tráng họ Đinh,
Dựng lũy Ba Đình chống đánh giặc Tây.
Cơ mưu dũng lược ai tày,
Chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan.
Dù cho vận nước chẳng còn.
Danh nghĩa vẹn toàn, muôn thuở không phải.
Phần 2

Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về,
Chúa Trịnh mất nước, vua Lê khó còn.
Đầu cha lấy làm chân con,
Mười bốn năm tròn, hết số thì thôi.
Anh đi theo chú Tây Sơn,
Em về cày cuốc mà thương mẹ già.

Nguyễn đi rồi nguyễn lại về,
Chúa Trịnh mất nước, vua Lê hãy còn.

Lê còn thì Trịnh cũng còn,
Lê mà sụp đổ, Trịnh không vẹn tuyền.

Cơm ăn mỗi bữa một lưng,
Bao giờ gánh đá ông Đăng cho rồi?
Cơm ăn mỗi bữa một vơi,
Bao giờ gánh đá cho rồi ông Đãng?
Làng Vạc ăn cỗ ông Nghè,
Làng Vận, làng Chè kéo đá ông Đăng.

Đục cùn, thì giữ lấy Tông,
Đục long, Cán gẫy còn mong nỗi gì?

Trăm quan có mắt như mờ,
Để cho Huy quận vào sờ chính cung.

Trên trời có ông sao Tua,
Ở dưới hạ giới có vui trị vì.
Nghe rằng thất đức thất uy,
Cho nên giặc nổi như ri ngoài đồng.
Giặc nổi tỉnh Bắc tỉnh Đông,
Còn các tỉnh nhỏ, cũng không yên rồi.
Đồn rằng mấy tỉnh đường ngoài,
Nó bắt theo đạo rụng rời tay chân.

Nay mừng đời trị trùng hưng,
Giáo văn rộng mở mặt rồng trị an.
Đất thiêng khí thụy Lam Sơn,
Trời sinh thánh Chúa long nhan khác thường
Tiền là tiền nhật đăng quang
Hưng là hưng phục Lê Hoàng nghiệp xưa.
Hội lành cá nước duyên ưa,
Chúa ông kẻ cả Trời đà giáng sinh
Kỷ cương là chính triều đình,
Nội hiến ngoại hình thêm rạng qui mô.

Lạy trời cho cả gió lên,
Cho cờ vua Bình Định bay trên kinh thành.

Đời vua Thái Tổ – Thái Tông,
Con dắt con bế con bồng con mang.
Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn.
Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.Phần 3

Con ơi nhớ lấy lời cha,
Gió to sóng cả đừng qua sông Rừng.

Sa Nam, trên chợ dưới đò,
Nơi đây Hắc Đế kéo cờ dựng binh,
Bạch Đằng giang là sông cửa ải.
Tổng Hà Nam là bãi chiến trường.
Sâu nhất là sông Bạch Đằng,
Ba lần giặc đến ba lần giặc tan.

Cổ Loa thành ốc khác thường,
Trải bao năm tháng nẻo đường còn đây.

Ru con, con ngủ cho lành,
Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng.
Ai về Hậu Lộc Phú Điền
Nhớ đây bà Triệu trận tiền xung phong.
Ai về đến huyện Đông Anh,
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.

Một xin rửa sạch nước nhà,
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.
Ba kẻo oan ức lòng chồng,
Bốn xin vẻn vẹn sở công linh này.

Nhớ xưa đương buổi triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa.
Trời thương Bách Việt sơn hà,
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
Lên ba đang tuổi anh hài,
Roi vung ngựa sắt ra oai trận tiền.
Một phen khói lửa dẹp yên,
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời.

Miếu đền còn dấu cố vên,
Sử xanh bia đá tiếng truyền tự xưa
Ức niên hương hỏa phụng thờ,
Đời đời khang thái, ơn đời Hùng Long.

Nhớ đời thứ sáu Hùng Vương,
Ân sai hai tám tướng cường nữ nhung.
Xâm cương cậy thế khoe hùng
Kéo sang đóng chặt một thành Vũ Ninh.
Trời cho thánh tướng giáng sinh,
Giáng về Phù Đổng ản mình ai hay.
Mới lên ba tuổi thơ ngây,
Thấy vua cầu tướng ngày rày ra quân.
Gọi sứ phán bảo ân cần.
Gươm vàng ngựa sắt đề binh tức thì.
Thánh Vương khi ấy ra uy,
Nửa ngày sấm sét tứ bề giặc tan.
Áo thiêng cởi lại Linh San.
Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.

Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh,
Nước Tháp Mười lấp lánh cá tôm.

Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm.Phần 4

Ai đua sông Trước thì đua,
Sông Sau có miếu thờ vua thì đừng.

Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.

Ai về Tuy Phước ăn nem,
Ghé thăm Hưng Thạnh mà xem tháp Chàm.

Bình Định có núi Vọng Phu,
Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh,
Em về Bình Định cùng anh,
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa.

Hải Vân bát ngát nghìn trùng,
Hòn Hồng ở đấy là trong vịnh Hàn
Xưa nay qua đấy còn truyền,
Lối đi lô giản thẳng miền ra khơi
Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về An Phú với anh thì về.

Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.
Ước gì anh lấy được nàng,
Hà Nội, Nam Định dọn đàng đưa dâu.
Tình Thanh, cung đốn trầu cau,
Nghệ An thời phải tui trâu mổ bò.
Hưng Yên quạt nước hỏa lò,
Thái Bình thời phải giã giò gói nem.
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm,
Hải Dương vót đũa, Phủ Đông đúc nồi.
Sơn Tây gánh đá nung vôi,
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè.

Cổ Loa là đất Đế Kinh,
Trông ra lại thấy tòa thành tiên xây.
Ai lên Phú Thọ thì lên
Lên non Cổ Tích lên đền Hùng Vương.
Đền này thờ tổ Nam Phương.

Ai về thăm huyện Đông Ngàn,
Ghé thăm thành ốc Rùa Vàng tiên xây.

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị đứng chờ đợi ai.

Bắc cạn có suối đãi vàng,
Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh.Phần 5

Rủ nhau chơi khắp Long Thành,
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai.
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giầy.
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn.
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang,
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng,
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông,
Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè.
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre.
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà.
Quanh đi đến phố Hàng Da,
Trải xem phường phố thật là cũng xinh.
Phồn hoa thứ nhất Long Thành,
Phố giăng mắc cửi, đành quanh bàn cờ.
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên tháp Bút chưa mòn.
Hỏi ai xây dựng nên non nước này.

Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi!
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng.
Nước sông Thương bên đục bên trong.
Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng lại có thánh sinh.
Đền Song thiêng nhất tỉnh Thanh.
Ở trên tỉnh Lạng, có thành tiên xây.
Trên có chín từng mây,
Dưới sông lắm nước, núi nay lắm vàng.
Chùa Hương Tích mà lại ở hang,
Trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không
Ông Nguyễn Minh Không xin được túi đồng.
Trên trời lại có con sông Ngân Hà
Nước Tàu dệt gấm thêu hoa.
Ông Hữu Sào sinh ra cửa ra nhà, chàng ơi!
Bà Nữ Oa đội đá vá trời.
Vui Đại Vũ trị thủy cho đời yên vui.
ANh hỏi em trong bấy nhiêu lời.
Em xin giảng rõ từng nơi từng người.

Ở đâu năm cửa nàng ơi?
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng?
Sông nào bên đục bên trong?
Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh?
Đền nào thiêng nhất tỉnh Thanh?
Ở đâu lại có cái thành tiên mây?
Ở đâu là chín từng mây?
Ở đâu lắm nước ở đâu nhiều vàng?
Chùa nào mà lại có hang?
Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không?
Ai mà xin lấy túi đồng?
Ở đâu mà lại có con sông Ngân Hà?
Nước nào dệt gấm thêu hoa?
Ai mà sinh ra cửa ra nhà nàng ơi?
Kìa ai đội đá vá trời?
Kìa ai trị thuỷ cho đời được yên?
Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời.
Xin em giảng rõ từng nơi từng người.

Thanh Trì có bánh cuốn ngon,
Có gò Ngũ Nhạc có con sông Hồng.
Thanh Trì cảnh đẹp người đông,
Có cây sáo trúc bên đồng lúa xanh.

Chợ Dinh bán áo con trai,
Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim.

Cầm như bác mẹ chẳng sinh,
Thì em ra ở Vạn Ninh cho rồi!

Đông Thành là mẹ là cha,
Đói cơm rách áo thì ra Đông Thành.

Đất Thừa Thiên Huế trai hiền gái lịch,
Non xanh, nước biếc, điện ngọc, đèn rồng.
Tháp bảy tầng, Thánh miếu, chùa ông,
Chuông khua Diệu Đế, trống rung Tam Hoà.
Cầu Trường Tiền mười hai nhịp bắc qua,
Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ đợi khách âu ca thái bình.

Chẳng vui cũng thể hội Thầy,
Chẳng trong cũng thể hồ Tây xứ Đoài,
Rửa chân đi hán đi hài,
Rửa chân đi đất chẳng hoài rửa chân.

Bao giờ lấp ngã Ba Chanh
Để ta gánh đá xây thành Cổ Loa.Phần 6

Ai về Hà Nội, ngược nước Hồng Hà,
Buồm giong ba ngọn, vui đà nên vui!…
Đường về xứ Lạng mù xa,
Có về Hà Nội với ta thì về,
Đường Thủy thì tiện thuyền bè,
Đường Bộ cứ bến Bồ Đề mà sang.

Làng tôi có lũy tre xanh,
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng.
Bên bờ vải, nhãn, hai hàng,
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

Chiều chiều ra chợ Đông Ba,
Ngõ về hàng Bột, trông ra hàng Đường.
Nhìn mai, ngắm liễu, xem hường,
Cô nào đẹp nhất, xin nhường cho tôi.

Quê em có dải sông Hàn
Có hòn Non Nước, có hang Sơn Trà.

Xứ Cần Thơ nam thanh nữ tú,
Xứ Rạch Giá vượn hú, chim kêu.

Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp,
Đất Hương Cần ngọt quít, thơm cam.

Ai về Hà Tình thì về,
Mặc lụa chợ Hạ, uống nước chè Hương Sơn.

Nước giếng Vàng vừa trong vừa mát,
Nâu chợ Chùa nhuộm lại lâu phai.
Cá cửa Nhượng, khoai Mục Bài,
Khuyên ai về huyện Cẩm, kẻo một mai tiếc nhầm.

Đông Ba, Gia Hội, hai cầu,
Có chùa Diệu Đế bốn lầu hai chuông.

Sông Tuần một dải nông sờ,
Hàm Rồng một dãy lờ mờ núi cao.
Vui thay, núi thẳm sông sâu,
Thuyền đi hai dãy như sao hôm rằm.Phần 7

Trên rừng ríu rít tiếng chim,
Cửa Lò róc rách suối reo đêm ngày.
Thương nhau ta đứng ở đây,
Nước non là bạn, cỏ cây là tình.

Gắng ông kén hộ cốm vòng,
Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.
Nhác trông lên chốn kinh đô,
Kìa đền Quan Thánh, nọ hồ Hoàn Gươm.

Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy,
Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La.

Rủ nhau đi tắm hồ sen,
Nước trong bóng mát, hương sen cạnh mình.
Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh.
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay.

Ai qua phố Nhổn, phố La,
Dừng chân ăn miếng chả dài thơm ngon.
Ngọt thay cái quả cam tròn.
Vừa thơm vừa mát hãy còn ở Canh.

Đố ai lượm đá quăng trời,
Đan gầu tát biển, ghẹo người trong trăng.

Sông Lô một dải trong ngần
Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.
Sông Thao nước đục người đen,
Ai lên phố Én cũng quên đường về.
Mẹ em buôn chỉ bán tơ.
Buôn ngọn sông Bờ, bán ngọn Sông Thao.
Nước sông Thao biết bao giờ cạn,
Núi Ba Vì biết vạn nào cây?
Nào nhà anh Tú đâu đây.

Đố ai tát bể Đông Khê,
Tát sông Bồ Đề trăng tròn mấy đêm.

Bóng đèn là bóng đèn hoa,
Ai về vùng Bưởi với ta thì về.
Vùng Bưởi có lịch có lề,
Có sông tắm mát có nghề seo can.
Bối Khê, Tiên Lữ, chùa Thầy,
Đẹp thì tuyệt đẹp, chưa tầy chùa Hương.
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa ngàn sương,
Nhịp chầy Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Cố đô rồi lại tân đô,
Nghìn năm văn vật bây giờ là đây.
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn,
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?Phần 8

Thăng Long Hà Nội đô thành,
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ.

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.

Đố ai biết đá mấy hòn,
Tua rua thấy chiếc trăng tròn mấy đêm.

Đố ai bắt chạch đằng đuôi,
Bắt chim đầu cánh, bắt người trong trăng.

Đố ai lặn xuống vực sâu
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

Có trăng thì phụ lồng đèn,
Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.

Tạnh trời mây kéo về non
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chum lại nên hòn núi cao.

Thuyền ngược ta nhắn gió Nam,
Thuyền xuôi ta nhắn mưa nguồn gió may.

Ngồi rồi may túi đựng trời
Đan phên chắn gió, giết voi xem giò.
Ngồi rồi vác thước đi đo,
Đo từ núi Sở đo qua chùa Thầy…Phần 9

Lên non đón gió lấy trầm,
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ.

Ruộng đồng mặc sức chim bay
Biển hồ lai láng, mặc bầy cá đua.

Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
Dẫu rằng núi lở, còn cao hơn đồi.

Đại Hoàng phong cảnh hữu tình,
Của nhiều đất rộng gái xinh trai tài.

Non kia ai đắp mà cao,
Sông sâu ai bới, ai đào mà sâu?
Nước non là nước non trời.
Ai phân được nước, ai dời được non.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy