50 Câu Tục ngữ và Thành ngữ Việt Nam quen thuộc

Thành ngữ Việt Nam theo các vần bảng chữ cái:
Thành ngữ Việt Nam theo các vần bảng chữ cái:

50 Câu Tục ngữ và Thành ngữ Việt Nam quen thuộc

1. Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng

 

2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

 

3. Ao sâu cá cả

 

4. Bệnh từ miệng vào, hoạ từ miệng ra

 

5. Biết đâu ma ăn cỗ
6. Bụt chùa nhà không thiêng

 

7. Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra

 

8. Cái nết đánh chết cái đẹp

 

9. Cá lớn nuốt cá bé

 

10. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính

 

11. Chín người mười ý

 

12. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

 

13. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn

 

14. Có thực mới vực được đạo

 

15. Dạy khỉ trèo cây
16. Đi đêm lắm có ngày gặp ma

 

17. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ

 

18. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước

 

19. Đói trẻ chớ vội lo, nghèo trẻ chớ vội mừng

 

20. Gái có chồng như gông đeo cổ

 

21. Giàu vì bạn, sang vì vợ

 

22. Góp gió thành bão

 

23. Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình

 

24. Con cháu khôn hơn ông vải/Trứng khôn hơn vịt
25. Học phải đi đôi với hành

 

26. Hữu xạ tự nhiên hương

 

27. Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại

 

28. Lo bạc râu, rầu bạc tóc

 

29. Lưỡi sắc hơn gươm

 

30. Một con ngựa đau, cả tàu/đàn bỏ cỏ

 

31. Một điều nhịn là chín điều lành

 

32. Ngựa non háu đá

 

33. Người làm nên của, của không làm nên ngừơi

 

34. Nhanh nhẩu đoảng
35. No ba ngày tết, đói ba tháng hè

 

36. Nói thì dễ, làm thì khó

 

37. Ớt nào là ớt chẳng cay/ Gái nào là chẳng hay ghen chồng

 

38. Phép vua thua lệ làng

 

39. Quân vô tướng như hổ vô đầu

 

40. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng

 

41. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn

 

42. Thùng rỗng kêu to

 

43. Thuyền theo lái, gái theo chồng

 

44. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống
45. Trăm nghe không bằng mắt thấy

 

46. Trẻ cậy cha, già cậy con

 

47. Tre non dễ uốn

 

48. Trèo cao ngã đau

 

49. Trông mặt mà bắt hình dong

 

50. Vô hoạn nạn, bất anh hùng
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy